Marka Tescili Nedir?

Marka tescili, oluşturduğunuz bir markanın fikri mülkiyet haklarının size ait olması demektir. İleride yaşanabilecek herhangi bir hukuksal durumda marka ile ilgili hakların korunabilmesi için marka tescilinin alınmış olması gerekir. Yani, marka tescili işletmeler için fayda sağlayan önemli bir kavramdır.

Marka tescilini almanız, başka firmaların ya da kişilerin onu kullanarak fayda ve kazanç sağlanmasını engeller.

Marka Tescil Başvurusu Nasıl Yapılır?

Türkiye’de marka tescili konusunda yetkili olan kurum Türk Patent ve Marka Kurumu’dur. Kişiler marka tescil başvurusunu elden, posta üzerinden veya internet yoluyla yapabilir.

Marka tescili için Türk Patent Enstitüsü’nün talep ettiği belgeler tamamlanıp teslim edilmelidir. İstenilen belgelerin teslim edildiği süreden itibaren unvanınız koruma altına alınır. Enstitü, belgelerinizi incelerken herhangi bir eksik bulursa size 2 aylık ek bir süre verir. Verilen ek süre içerisinde eksik belgeler tamamlanmaz ise başvuru iptal edilir.

Tüm evraklarınız tam bir şekilde başvuru yaparsanız Türk Patent Enstitüsü esasa uygun inceleme başlatır. Başvuru yönetmeliğe uygun bulunursa Resmi Marka Bülteni’nde yayınlanır.

Marka tescil başvurunuz gerektiği şekilde yapılmış ise Türk Patent Enstitüsü esasa uygun inceleme başlatır. Başvurunuzun usule uygun olduğu görülürse, Resmi Marka Bülteni’nde yayınlanır. Bir sonraki aşamada üçüncü kişilerin görüş ve itirazları ile tekrar inceleme başlatılır. İtiraza uğramamış olan başvurulara ait tescil işlemi tamamlanarak sicil kaydı oluşturulur. Son aşamada ise sicil kaydı ile beraber Marka Tescil Belgesi, başvuru sahibine teslim edilerek süreç sonlandırılır.

Kimler Marka Başvurusunda Bulunabilir?

Marka tescili için Türk Patent Enstitüsü’ne gidecek kişilerin;

  • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları olmaları zorunludur.
  • Türkiye’de yerleşim yeri olan veya sınai ya da ticari faaliyette bulunan gerçek veya tüzel kişilerde marka tescili için girişimde bulunabilir.
  • Paris Sözleşmesi veya Dünya Ticaret Örgütü Kuruluş Anlaşması hükümleri dahilinde başvuru hakkına sahip kişiler.
  • Karşılıklılık ilkesi uyarınca, Türkiye Cumhuriyeti uyruğundaki kişilere sınai mülkiyet hakkı koruması sağlayan devletlerin uyruğundaki kişiler, Türkiye’de marka başvurusunda bulunma hakkına sahiptir.

Neden Marka Tescili Alınmalı?

Bir marka oluşum sürecinde ilk aşamadan itibaren markanın sınai haklarının korunması çok kritik öneme sahip bir konudur. Bu koruma yalnızca marka tescili ile mümkün olur. Marka tescilinin alınması gelecekte yaşanacak her türlü marka ihlali durumunun önlenmesi ve giderilmesinin talep edilmesi, tazminat talep edilmesi, marka hakkını ihlal eden kişiler hakkında ceza soruşturması başlatılmasının talep edilmesi gibi yaptırımlara olanak sağlar.

Marka Patenti Başvurusu

Yukarıda anlatıldığı üzere marka tescili ciddiye alınması gereken bir konudur. Sürecin sorunsuz işlemesi ve istediğiniz marka ismine sahip olabilmeniz için profesyonel yardım alabilirsiniz. Uzman ekibimiz, marka tescili konusunda size yardımcı olmak için hazır. Daha detaylı bilgi için bize buradan ulaşabilirsiniz.